TIETOSUOJASELOSTE - DESCRIPTION OF CUSTOMER REGISTER 


Kunnioitan yksityisyyttäsi ja pyrin aina suojaamaan henkilötietosi parhaalla mahdollisella tavalla. Pyrin kaikessa toiminnassani varmistamaan, että henkilötietojasi käsitellään varmimmalla mahdollisella tavalla sekä itse elinkeinonharjoittajana että yhteistyökumppaneitteni toiminnassa. Tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu, millaista tietoa kerään ja miten käytän tietoja.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena ovat asiakas- tai sopimussuhde tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

1. REKISTERINPITÄJÄ

 • Virve Haahti / Virve Haahti the Guide
 • Y-Tunnus: 2833566-2
 • Osoite: Kiviniemenkatu 10 C 6, 08100 Lohja
 • Puhelin: +358 400 777710
 • Sähköposti: virve.haahti@live.com

2. REKISTERIN NIMI

Virve Haahti the Guide - asiakas- ja suoramarkkinointirekisteri

3. MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEN?

Kerään henkilötietoja seuraavista lähteistä:

 • suorat yhteydenotot sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse
 • yhteydenotot www.virvehaahti.com -verkkosivun kautta
 • yhteistyökumppanien sähköpostit, tilaukset ja tilausvahvistukset

Tiedot, joita käsittelen ovat

 • nimi
 • mahdollinen työpaikka
 • syntymäaika
 • kotiosoite tai työpaikan osoite
 • postinumero ja -toimipaikka
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • tilaushistoria
 • www-sivut

Lisäksi voin kerätä tiettyjä henkilötietoja, kuten luottotietoja ja osoitteenmuutoksia, ulkoisista lähteistä. Minulla on oikeus päivittää tietoja myös viranomaislähteistä tai muilta yrityksiltä lain sallimissa rajoissa.

4. MITEN KÄYTÄN HENKILÖTIETOJASI?

Tietojasi voidaan käyttää asiakkuutesi ja tilaustesi hallinnointiin, suoramarkkinointiin, asiakastutkimuksiin, uutiskirjeisiin, analyysi- ja profilointitarkoituksiin sekä tilastointiin. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointimateriaalin lähettämiseen postilla, tekstiviesteillä ja sähköpostilla sekä yhteydenottoihin puhelimitse, ellet ole itse kieltänyt tätä. Tietoja voidaan käyttää myös sinulle merkityksellisen tiedon välittämiseen ja markkinoinnin kohdentamiseen sekä palveluni parantamiseen.

Voin käyttää alihankkijoita tai palveluntarjoajia palvelujen ylläpitoon, paino- ja jakelutehtäviin, asiakaspalveluun, maksunvälitykseen ja luotonanto ja -maksupalveluihin, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään sekä kampanjoiden toteuttamiseen.

Yllä mainitut kolmannet osapuolet eivät voi käyttää tietojasi muuhun, kuin tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin sekä määrittelemiini tarkoituksiin. Velvoitan kolmansia osapuolia pitämään tietosi salassa ja varmistamaan riittävän tietosuojan tason, jotta tietosi ovat turvassa.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa viranomaisille näin vaadittaessa tai laissa määriteltyihin tarkoituksiin.

5. MITEN SUOJAAN HENKILÖTIETOSI?

Tallennan tiedot sähköiseen järjestelmään, jota suojaavat palomuurit, salasanat ja muut tarvittavat tekniset ratkaisut. Ainoastaan itselläni elinkeinonharjoittajana on pääsy tämän rekisterin tietoihin. Elinkeinonharjoittajana minua koskee myös salassapitovelvollisuus.

6. MITEN PITKÄÄN SÄILYTÄN HENKILÖTIETOJASI?

Pidän henkilötietojasi rekisterissä vain niin pitkään kuin se on välttämätöntä, että tässä selosteessa määritelty käyttötarkoitus on täytetty ja mitä laki määrää tietojen säilyttämisestä. Lain määräämän velvoitteen mukaisesti voin joutua säilyttämään tietoja pidempään kuin edellä mainittu ajanjakso edellyttää.

Tuhoan vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot asianmukaisella tavalla. Vien henkilötiedot asiakasrekisteriin siinä muodossa, missä olen ne saanut. Elinkeinonharjoittajana teen itse tarvittavat päivitykset.

7. MITEN VOIT TARKISTAA, PÄIVITTÄÄ TAI KORJATA HENKILÖTIETOJESI

Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja olen sinusta tallentanut asiakas- ja suoramarkkinointirekisteriini. Sinulla on myös oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli haluat tarkistaa sinusta tallennetut tiedot tai vaadit niihin oikaisua, tulisi sinun lähettää pyyntö kirjeitse tai sähköpostilla. Tarvittaessa voin pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Vastaan pyyntöihin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

8. SOSIAALISEN MEDIAN LIITTÄNNÄISET

Kun vierailet Virve Haahti the Guiden verkkosivuilla, Facebook-, Twitter- tai Instagram -tilillä, sinun on mahdollista jakaa tietoa sosiaalisessa mediassa sosiaalisen median liitännäisten avulla. Mikäli jaat tietoa sosiaalisen median liitännäisten avulla, selaimesi välittää seuraavat tiedot:

 • vierailusi päivämäärän ja kellonajan
 • Internet-/URL-osoitteen, jossa parhaillaan olet
 • IP-osoitteesi
 • tiedon käyttämästäsi selaimesta
 • tiedon käyttöjärjestelmästäsi
 • käyttäjänimesi, mikäli olet rekisteröitynyt käyttäjä kyseisessä sosiaalisen median kanavassa, sekä tarvittaessa etu- ja sukunimesi
 • tiedon siitä sisällöstä, jonka haluat jakaa sosiaalisen median liitännäisen avulla

Tällaisten tietojen osalta noudatan kyseessä olevan sosiaalisen median toimijan ehtoja. Kehotan sinua ottamaan selvää millaista tietoa ja mihin tarkoitukseen tietoa kerätään liitännäisten avulla. Voit estää sosiaalisen median liitännäiset selaimesi asetuksista.

9. EVÄSTEET

Virve Haahti the Guiden verkkosivuilla käytetään evästeitä. Jotta verkkosivut toimisivat parhaalla mahdollisella tavalla, sinun on sallittava verkkoselaimesi evästeiden käyttö. Evästeillä kerätään teknistä tietoa ja tietoa sivujen käyttötavoista. Näiden tietojen avulla verkkosivuja kehitetään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Voit tarvittaessa poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto otetaan pois käytöstä, voi osa verkkosivujen toiminnoista hidastua tai pääsy joihinkin osioihin estetään kokonaan.

10. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Kehitän toimintaani jatkuvasti ja pidätän siksi oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillani. Muutokset voivat perustua myös muutoksiin lainsäädännössä. Suosittelen, että tutustut säännöllisesti tietosuojaselosteen sisältöön.